Máy lạnh Daikin FTF50UV1V (2.0Hp)

14,950,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTF60UV1V (2.5Hp)

21,200,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV

9,200,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV (3.0HP)

28,400,000₫

Tiết kiệm điện