Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư về bí mật thông tin cá nhân là điều đã được Hiến Pháp 2013 thừa nhận và bảo vệ.

Công ty Thế Đại cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các luật, nghị định vê tuân thủ quyền riêng tư cá nhân của khách hàng.

Khi quý khách hàng mua hàng tại maylanhchinhhang.com chúng tôi chỉ yêu cầu quý khách hàng cung cấp các thông tin sau :

1. Họ Tên

2. Địa chỉ

3. Điện thoại

Đó là thông tin bắt buộc khi quý khách hàng mua sản phẩm của công ty chúng tôi.

Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin trên vào mục đích ghi thông tin bảo hành, liên hệ để giao sản phẩm.

Quý khách hàng không phải đăng kí bất kì tài khoản nào trên website của công ty chúng tôi mà vẫn có thể mua hàng

Tất cả các thông tin của quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi, đều được chúng tôi bảo mật và chỉ sử dụng khi có tranh chấp, khuyến mại