Máy lạnh Daikin FTC25NV1V (1.0Hp)

7,300,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTC35NV1V (1.5Hp)

9,300,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTC50NV1V (2.0Hp)

14,300,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTC60NV1V (2.5Hp)

19,950,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV

9,250,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV (3.0HP)

28,000,000₫

Tiết kiệm điện