Máy lạnh Daikin FTC25NV1V (1.0Hp)

7,300,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTC35NV1V (1.5Hp)

9,350,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTC50NV1V (2.0Hp)

14,300,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTC60NV1V (2.5Hp)

20,150,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV inverter

18,350,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV (3.0Hp)

28,400,000₫

Tiết kiệm điện