Máy lạnh Daikin FTC25NV1V (1.0Hp)

7,400,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTC35NV1V (1.5Hp)

9,400,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTC50NV1V (2.0Hp)

14,400,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTC60NV1V (2.5Hp)

20,150,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTKC35TVMV inverter

12,850,000₫

Tiết kiệm điện