Daikin

Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V (1.0Hp)

7,100,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V (1.5Hp)

9,100,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V (2.0Hp)

14,150,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V (2.5Hp)

19,600,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Daikin FTKC35TVMV inverter

11,450,000₫

Tiết kiệm điện