Máy lạnh Panasonic N09WKH-8

7,200,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N12WKH-8

9,200,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic U9VKH-8 (1.0HP)

9,600,000₫

Tiết kiệm điện