Máy lạnh Carrier CSR 010 (1.0Hp)

7,300,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Carrier CSR 013 (1.5Hp)

8,950,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Carrier CSR 018 (2.0Hp)

13,300,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Carrier CSR 024 (2.5Hp)

16,400,000₫

Tiết kiệm điện