Máy lạnh Reetech RT9 (1.0Hp)

5,050,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Reetech RT12 (1.5Hp)

6,350,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Reetech RT18 (2.0Hp)

8,850,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Reetech RT24 (2.5Hp)

12,400,000₫

Tiết kiệm điện