Máy lạnh Nagakawa NS-C09TK (1.0Hp)

4,650,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL (1.5Hp)

5,950,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Nagakawa NS-C18TL (2.0Hp)

8,750,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Nagakawa NS-C24TK (2.5Hp)

11,700,000₫

Tiết kiệm điện