Máy lạnh Midea MSMA-09CRN(1.0Hp)

4,350,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Midea MSMA-13CRN (1.5Hp)

5,450,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Midea MSMA-18CRN (2.0Hp)

8,500,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Midea MSMA-024CRN (2.5Hp)

12,700,000₫

Tiết kiệm điện