Máy lạnh Midea MSAF-10CRN8(1.0Hp)

4,450,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Midea MSAF-13CRN8 (1.5Hp)

5,450,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Midea MSAF-18CRN8 (2.0Hp)

8,800,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Midea MSMA-024CRN (2.5Hp)

12,700,000₫

Tiết kiệm điện