Máy lạnh Funiki SBC09 1.0Hp

5,350,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Funiki SBC12 1.5Hp

6,650,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Funiki SBC18 2.0Hp

9,900,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Funiki SBC24 2.5Hp

12,600,000₫

Tiết kiệm điện