Máy lạnh Funiki SBC09 1.0Hp

4,450,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Funiki SBC12 1.5Hp

5,700,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Funiki SBC18 2.0Hp

8,500,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Funiki SBC24 2.5Hp

11,500,000₫

Tiết kiệm điện