MUA TRẢ GÓP

TRẢ GÓP HÀNG THÁNG CHỨNG MINH THU NHẬP

Thủ tục gồm có: Hộ Khẩu + Chứng Minh Nhân Dân + Hóa đơn Điện nơi đang ở hiện tại tháng gần nhất.

Khách làm công ăn Lương: Hợp đồng Lao Động + Giấy XN 3 tháng Lương gần nhất hoặc sao kê Ngân hàng 3 tháng gần nhất.

Khách tự kinh doanh: Giấy phép kinh doanh + Biên lai thuế tháng và thuế môn bài

Tất cả bản gốc để đối chiếu


TRẢ GÓP HÀNG THÁNG KHÔNG CHỨNG MINH THU NHẬP

Thủ tục gồm có: Hộ khẩu + Chứng minh nhân dân + Hóa đơn Điện nơi đang ở hiện tại tháng gần nhất

Tất cả bản gốc để đối chiếu