Máy lạnh Panasonic N9WKH-8

7,600,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N12WKH-8 - 1.5HP

9,600,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N18XKH-8 (2.0HP)

15,200,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N24XKH-8 (2.5Hp)

20,900,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic U9ZKH-8(1.0HP)

10,500,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic U12ZKH-8 1.5HP

12,800,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic U18ZKH-8 2.0HP

20,500,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic U24ZKH-8

27,300,000₫

Tiết kiệm điện
Showing 1 to 32 of 32 (1 Pages)