Máy lạnh Panasonic N09WKH-8

7,200,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N12WKH-8

9,200,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp)

14,400,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N24VKH-8 (2.5Hp)

20,400,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic U9VKH-8 (1.0HP)

9,600,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic U12VKH-8 (1.5Hp)

11,700,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic U18VKH-8 (2.0HP)

18,900,000₫

Tiết kiệm điện
Showing 1 to 36 of 36 (1 Pages)