• Ống đồng LHCT luồn sẵn – Gen đôi
Mô tả sản phẩm

Xuất xứ : Thái Lan

Sản xuất ống đồng theo tiêu chuẩn : ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791

CHỦNG LOẠI ỐNG LOẠI GEN
Ống 6.35 x 0.51 9.52 x 0.55  
Ống 6.35 x 0.51 9.52 x 0.61  
Ống 6.35 x 0.51 9.52 x 0.71  
Ống 6.35 x 0.51 12.7 x 0.61  
Ống 6.35 x 0.51 12.7 x 0.71  
Ống 6.35 x 0.51 15.88 x 0.71  
Ống 6.35 x 0.51 15.88 x 0.81  
Ống 6.35×0.55 9.52 x 0.55 Gen đôi
Ống 6.35×0.55 9.52 x 0.61
Ống 6.35×0.55 9.52 x 0.71
Ống 6.35×0.55 12.7 x 0.61
Ống 6.35×0.55 12.7 x 0.71
Ống 6.35×0.55 15.88 x 0.71
Ống 6.35×0.55 15.88 x 0.81
Ống 6.35×0.61 9.52 x 0.61 Gen đôi
Ống 6.35×0.61 9.52 x 0.71
Ống 6.35×0.61 12.7 x 0.61
Ống 6.35×0.61 12.7 x 0.71
Ống 6.35×0.61 15.88 x 0.71
Ống 6.35×0.61 15.88 x 0.81
Ống 6.35 x 0.71 9.52 x 0.71 Gen đôi
Ống 6.35 x 0.71 12.7 x 0.61
Ống 6.35 x 0.71 12.7 x 0.71
Ống 6.35 x 0.71 15.88 x 0.71
Ống 6.35 x 0.71 15.88 x 0.81
Ống 9.52 x 0.51 15.88 x 0.71 Gen đôi
Ống 9.52 x 0.51 15.88 x 0.81
Ống 9.52 x 0.51 19.05 x 0.71
Ống 9.52 x 0.51 19.05 x 0.81
Ống 9.52×0.55 15.88 x 0.71 Gen đôi
Ống 9.52×0.55 15.88 x 0.81
Ống 9.52×0.55 19.05 x 0.71
Ống 9.52×0.55 19.05 x 0.81
Ống 9.52 x 0.61 15.88 x 0.71 Gen đôi
Ống 9.52 x 0.61 15.88 x 0.81
Ống 9.52 x 0.61 19.05 x 0.71
Ống 9.52 x 0.61 19.05 x 0.81
Ống 9.52 x 0.71 15.88 x 0.71 Gen đôi
Ống 9.52 x 0.71 15.88 x 0.81
Ống 9.52 x 0.71 19.05 x 0.71
Ống 9.52 x 0.71 19.05 x 0.81
Ống 12.7 x 0.61 19.05 x 0.71 Gen đôi
Ống 12.7 x 0.61 19.05 x 0.81
Ống 12.7 x 0.71 19.05 x 0.71 Gen đôi
Ống 12.7 x 0.71 19.05 x 0.81

Đánh giá sản phẩm

Note: HTML is not translated!

Ống đồng LHCT luồn sẵn – Gen đôi

  • Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ODLHKT02
Qty