• Ống đồng cây Hailiang
Mô tả sản phẩm

Ống đồng cây Hailiang được sử dụng chủ yếu trong hệ thống lạnh Chiller, điều hòa trung tâm của các tòa nhà lớn, các nhà máy công nghiệp.

Ống đồng cây Hailiang có đường kính phổ biến từ 9.52mm đến 79.38mm, độ dài cây là 2.9m hoặc 5.8m.

Ống đồng cây Hailang hàng chính hãng được sản xuất bởi tập đoàn Hailiang Trung Quốc.

Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm ống đồng Hailiang dạng cây:

Tiêu chuẩn Vật liệu Hóa tính Cơ tính
CU% p% Độ cứng Sức căng (Mpa) Độ dãn dài (%) Kích thước hạt (mm)
ASTM B68 C11000 99.9 - O60 O200 - O0.040
O50 O200 - O0.025
C12200 99.9 0.015 ~ 0.040 H58 O250 - -
JIS H3300 C1100 99.9 0.015 ~ 0.040   O205 O40 -
OL 245 ~ 325 - -
H O265 - -
C1220 99.9 0.015 ~ 0.040  O O205 O40 0.025 ~ 0.060
OL O205 O40 O0.040
1/2H 245 ~ 325 - -
H O255 - -
ASTM B75 C11000 99.9 - O60 O205 - O0.040
O50 O205 - O0.040
C12200 99.9 0.015 ~ 0.040 H58 O250 - -
H80 O310 - -
EN 1057 - 99.9 0.015 ~ 0.040 R220 O220 O40 -
R250 O250 O30 or 20 -
R290 O290 O3 -
               

 

Đường kính x độ dày Độ dài/cây Đóng gói
cây/bó
Ống đồng cây Hailiang 12.7 x 0.50 mm 2.9m & 5.8m 60
Ống đồng cây Hailiang 12.7 x 0.60 mm 2.9m & 5.8m 60
Ống đồng cây Hailiang 15.88 x 0.50 mm 2.9m & 5.8m 40
Ống đồng cây Hailiang 15.88 x 0.55 mm 2.9m & 5.8m 40
Ống đồng cây Hailiang 15.88 x 0.60 mm 2.9m & 5.8m 40
Ống đồng cây Hailiang 15.88 x 0.60 mm 2.9m & 5.8m 40
Ống đồng cây Hailiang 15.88 x 0.70 mm 2.9m & 5.8m 40
Ống đồng cây Hailiang 15.88 x 0.80 mm 2.9m & 5.8m 40
Ống đồng cây Hailiang 15.88 x 0.90 mm 2.9m & 5.8m 40
Ống đồng cây Hailiang 15.88 x 1.00 mm 2.9m & 5.8m 40
Ống đồng cây Hailiang 15.88 x 1.20 mm 2.9m & 5.8m 40
Ống đồng cây Hailiang 15.88 x 1.50 mm 2.9m & 5.8m 40
Ống đồng cây Hailiang 19.05 x 0.60 mm 2.9m & 5.8m 30
Ống đồng cây Hailiang 19.05 x 0.70 mm 2.9m & 5.8m 30
Ống đồng cây Hailiang 19.05 x 0.80 mm 2.9m & 5.8m 30
Ống đồng cây Hailiang 19.05 x 0.90 mm 2.9m & 5.8m 30
Ống đồng cây Hailiang 19.05 x 1.00 mm 2.9m & 5.8m 30
Ống đồng cây Hailiang 19.05 x 1.20 mm 2.9m & 5.8m 30
Ống đồng cây Hailiang 19.05 x 1.50 mm 2.9m & 5.8m 30
Ống đồng cây Hailiang 22.22 x 0.70 mm 2.9m & 5.8m 20
Ống đồng cây Hailiang 22.22 x 0.80 mm 2.9m & 5.8m 20
Ống đồng cây Hailiang 22.22 x 0.90 mm 2.9m & 5.8m 20
Ống đồng cây Hailiang 22.22 x 1.00 mm 2.9m & 5.8m 20
Ống đồng cây Hailiang 22.22 x 1.20 mm 2.9m & 5.8m 20
Ống đồng cây Hailiang 22.22 x 1.50 mm 2.9m & 5.8m 20
Ống đồng cây Hailiang 25.4 x 0.70 mm 2.9m & 5.8m 15
Ống đồng cây Hailiang 25.4 x 0.80 mm 2.9m & 5.8m 15
Ống đồng cây Hailiang 25.4 x 0.90 mm 2.9m & 5.8m 15
Ống đồng cây Hailiang 25.4 x 1.00 mm 2.9m & 5.8m 15
Ống đồng cây Hailiang 25.4 x 1.20 mm 2.9m & 5.8m 15
Ống đồng cây Hailiang 25.4 x 1.50 mm 2.9m & 5.8m 15
Ống đồng cây Hailiang 28.58 x 0.70 mm 2.9m & 5.8m 12
Ống đồng cây Hailiang 28.58 x 0.80 mm 2.9m & 5.8m 12
Ống đồng cây Hailiang 28.58 x 0.90 mm 2.9m & 5.8m 12
Ống đồng cây Hailiang 28.58 x 1.00 mm 2.9m & 5.8m 12
Ống đồng cây Hailiang 28.58 x 1.20 mm 2.9m & 5.8m 12
Ống đồng cây Hailiang 28.58 x 1.50 mm 2.9m & 5.8m 12
Ống đồng cây Hailiang 31.75 x 0.70 mm 2.9m & 5.8m 10
Ống đồng cây Hailiang 31.75 x 0.80 mm 2.9m & 5.8m 10
Ống đồng cây Hailiang 31.75 x 0.90 mm 2.9m & 5.8m 10
Ống đồng cây Hailiang 31.75 x 1.00 mm 2.9m & 5.8m 10
Ống đồng cây Hailiang 31.75 x 1.20 mm 2.9m & 5.8m 10
Ống đồng cây Hailiang 31.75 x 1.50 mm 2.9m & 5.8m 10
Ống đồng cây  Hailiang 34.9 x 0.70 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 34.9 x 0.80 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 34.9 x 0.90 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 34.9 x 1.00 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 34.9 x 1.20 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 34.9 x 1.50 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 38.1 x 0.70 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 38.1 x 0.80 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 38.1 x 0.90 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 38.1 x 1.00 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 38.1 x 1.20 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 38.1 x 1.50 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 41.28 x 0.70 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 41.28 x 0.80 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 41.28 x 0.90 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 41.28 x 1.00 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 41.28 x 1.20 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 41.28 x 1.50 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 41.28 x 1.80 mm 2.9m & 5.8m 7
Ống đồng cây  Hailiang 53.94 x 0.90 mm 2.9m & 5.8m 3
Ống đồng cây  Hailiang  53.94 x 1.00 mm 2.9m & 5.8m 3
Ống đồng cây  Hailiang 53.94 x 1.20 mm 2.9m & 5.8m 3
Ống đồng cây  Hailiang 53.94 x 1.50 mm 2.9m & 5.8m 3
Ống đồng cây  Hailiang 53.94 x 1.80 mm 2.9m & 5.8m 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đánh giá sản phẩm

Note: HTML is not translated!

Ống đồng cây Hailiang

  • Liên hệ

  • Thương hiệu: Hailiang
  • Mã sản phẩm: ODHL01
Qty