Máy lạnh Sharp AH-A9SEW (1.0Hp)

5,000,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Sharp AH-A12SEW (1.5Hp)

7,100,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Sharp AH-A18SEW (2.0Hp)

10,100,000₫

Tiết kiệm điện