Reetech

Máy lạnh Reetech RT9 (1.0Hp)

5,400,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Reetech RT12 (1.5Hp)

6,600,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Reetech RT18 (2.0Hp)

9,100,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Reetech RT24 (2.5Hp)

12,700,000₫

Tiết kiệm điện