Đổi hàng trong 15 ngày
Hoàn tiền trong 3 ngày
Thanh toán khi nhận hàng
Hotline: 1900 1738
KD sỉ và lẻ : 0901 851 989
KD dự án : 0908 329 221

Sản phẩm

DR

Giá : Liên hệ

ỐNG CÁCH NHIỆT DRAGON ROCKWOOL

Mã số DR
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

DR2

Giá : Liên hệ

BÔNG KIỆN DRAGON ROCKWOOL

Mã số DR2
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

R60

Giá : Liên hệ

BÔNG CUỘN LƯỚI KẼM VÀ DÁN BẠC

Mã số R60
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

PVC

Giá : Liên hệ

ỐNG NƯỚC BÌNH MINH PVC

Mã số PVC
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

BSB

Giá : Liên hệ

CENTRIFUGAL FANS - BSB (FOR HVAC)

Mã số BSB
Xuất xứ Argentina
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

FDA

Giá : Liên hệ

FDA SERIES DOUBLE INLET CENTRIFUGAL FANS - FORWARD CURVED CENTRIFUGAL FANS (FOR HVAC)

Mã số FDA
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

BSB

Giá : Liên hệ

BSB SERIES SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS - BACKWARD WHEELS CENTRIFUGAL FANS (FOR HVAC)

Mã số BSB
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

ASA

Giá : Liên hệ

ASA SERIES SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS - AIRFOIL WHEELS CENTRIFUGAL FANS (FOR HVAC)

Mã số ASA
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

KDD

Giá : Liên hệ

KDD SERIES - DIDW FORWARD CURVED FAN CENTRIFUGAL FANS (FOR HVAC)

Mã số KDD
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

FSA

Giá : Liên hệ

FSA SERIES SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS - FORWARD CURVED CENTRIFUGAL FANS (FOR HVAC)

Mã số FSA
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

KAT

Giá : Liên hệ

KAT SERIES DOUBLE INLET CENTRIFUGAL FANS - FORWARD CURVED CENTRIFUGAL FANS (FOR HVAC)

Mã số KAT
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

CAC

Giá : Liên hệ

CAC SERIES SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS - ANTI-CORROSIVE POLYPROPYLENE CENTRIFUGAL FANS (FOR HVAC)

Mã số CAC
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm