Đổi hàng trong 15 ngày
Hoàn tiền trong 3 ngày
Thanh toán khi nhận hàng
Hotline: 1900 1738
KD sỉ và lẻ : 0901 851 989
KD dự án : 0908 329 221

Sản phẩm

NDR

Giá : Liên hệ

VAN GIÓ 1 CHIỀU NDR

Mã số NDR
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

VCD

Giá : Liên hệ

VAN CHỈNH GIÓ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG VCD

Mã số VCD
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

VCD TRON

Giá : Liên hệ

VAN CHỈNH GIÓ TRÒN CÁNH GẠT

Mã số VCD TRON
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

VAN FD

Giá : Liên hệ

VAN CHẶN LỬA FD

Mã số VAN FD
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

CV

Giá : Liên hệ

CHUYỂN VUÔNG RA TRÒN

Mã số CV
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

S – RE – RT

Giá : Liên hệ

ỐNG GIÓ GIẢM ĐỀU

Mã số S – RE – RT
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

L(R)–BR–RT

Giá : Liên hệ

ỐNG RẼ NHÁNH LỆCH

Mã số L(R)–BR–RT
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Y–BR–RT

Giá : Liên hệ

ỐNG GIÓ RẼ NHÁNH 2 BÊN

Mã số Y–BR–RT
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

OF–RT

Giá : Liên hệ

ỐNG GIÓ LƯỢN HÌNH CHỮ NHẬT

Mã số OF–RT
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

EL90-RT

Giá : Liên hệ

ỐNG GIÓ CO CHỮ NHẬT 90 ĐỘ

Mã số EL90-RT
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

RE – RO

Giá : Liên hệ

ỐNG GIÓ GIẢM TRÒN ĐÒNG TÂM

Mã số RE – RO
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

SP – RO

Giá : Liên hệ

ỐNG GIÓ XOẮN

Mã số SP – RO
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm