Đổi hàng trong 15 ngày
Hoàn tiền trong 3 ngày
Thanh toán khi nhận hàng
Hotline: 1900 1738
KD sỉ và lẻ : 0901 851 989
KD dự án : 0908 329 221

Products

Nagakawa NP - C100B

Giá : : Contact us

Mã số Nagakawa NP - C100B
Viet Nam
10 Ngựa - 10 HP
Mô tả sản phẩm

Daikin FVG10BV1/RU10NY1

Giá : : Contact us

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVG10BV1/RU10NY1

Mã số Daikin FVG10BV1/RU10NY1
Thailand
10 Ngựa - 10 HP

DL : 1.870 x 1.170 x 510 (mm) ;
DN : 1.680 x 930 x 765 (mm)

Mô tả sản phẩm

Daikin FVPG10BY1/RU10NY1

Daikin FVPG10BY1/RU10NY1

Giá : : Contact us

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPG10BY1/

Mã số Daikin FVPG10BY1/RU10NY1
Thailand
10 Ngựa - 10 HP

DL : 1.740 x 1.170 x 510 (mm)
DN : 1.680 x 930 x 765 (mm)

Mô tả sản phẩm

Daikin FVPG13BY1/RU13NY1

Daikin FVPG13BY1/RU13NY1

Giá : : Contact us

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPG13BY1/RU13NY1

Mã số Daikin FVPG13BY1/RU13NY1
Thailand
10 Ngựa - 10 HP

DL : 1.870 x 1.170 x 720 (mm)
DN : 1.680 x 1.240 x 765 (mm)

Mô tả sản phẩm

LG TP-C1008FA

Giá : : Contact us

Mã số LG TP-C1008FA
Viet Nam
10 Ngựa - 10 HP
Mô tả sản phẩm