Đổi hàng trong 15 ngày
Hoàn tiền trong 3 ngày
Thanh toán khi nhận hàng
Hotline: 1900 1738
KD sỉ và lẻ : 0901 851 989
KD dự án : 0908 329 221

  »   Reetech

Máy Lạnh Treo Tường

Reetech RT9-CE (1 HP)

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 5.400.000 VND

Máy lạnh Reetech RT9-DD/BD

Mã số Reetech RT9-CE (1 HP)
Viet Nam
1 Ngựa - 1.0 HP
Mô tả sản phẩm

Reetech RT12-CE -1.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 6.600.000 VND

Máy lạnh Reetech RT12-DD/BD

Mã số Reetech RT12-CE -1.5HP
Viet Nam
1.5 Ngựa - 1.5 HP
Mô tả sản phẩm

Reetech RTV9BE4 (Inverter

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 7.100.000 VND

Mã số Reetech RTV9BE4 (Inverter
Viet Nam
1 Ngựa - 1.0 HP
Mô tả sản phẩm

Reetech RT18 - CE/DB

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 9.100.000 VND

Máy lạnh Reetech RT18 - DD/CD - 1HP

Mã số Reetech RT18 - CE/DB
Viet Nam
2 Ngựa - 2.0 HP
Mô tả sản phẩm

Reetech RT24CE- 2.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 12.700.000 VND

Reetech RT24 - BN -2.5HP

Mã số Reetech RT24CE- 2.5HP
Viet Nam
2.5 Ngựa - 2.5 HP
Mô tả sản phẩm

Reetech RTV12BE(Inverter)

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 8.100.000 VND

Máy lạnh Reetech RTV12BE4 (Inverter)

Mã số Reetech RTV12BE(Inverter)
Viet Nam
1.5 Ngựa - 1.5 HP
Mô tả sản phẩm


Máy Lạnh Âm Trần

Reetech RGT18/RC18

Giá : : Contact us

Mã số Reetech RGT18/RC18
Viet Nam
2 Ngựa - 2.0 HP
Mô tả sản phẩm

Reetech RGT24/RC24

Giá :: 21.400.000 USD

Mã số Reetech RGT24/RC24
Viet Nam
2.5 Ngựa - 2.5 HP
Mô tả sản phẩm

Reetech RGT36/RC36

Giá :: 30.200.000 USD

Mã số Reetech RGT36/RC36
Viet Nam
4.0 Ngựa - 4.0 HP
Mô tả sản phẩm

Reetech RGT48/RC48

Giá : : Contact us

Mã số Reetech RGT48/RC48
Viet Nam
5.5 Ngựa - 5.5 HP
Mô tả sản phẩm


Máy Lạnh Tủ Đứng

Reetech RF24/RC24

Giá : : Contact us

Mã số Reetech RF24/RC24
Viet Nam
2.5 Ngựa - 2.5 HP
Mô tả sản phẩm

Reetech RF36/RC36

Giá : : Contact us

Mã số Reetech RF36/RC36
Viet Nam
4.0 Ngựa - 4.0 HP
Mô tả sản phẩm

Reetech RF48/RC48

Giá : : Contact us

Mã số Reetech RF48/RC48
Viet Nam
5.0 Ngựa - 5.0 HP
Mô tả sản phẩm

Reetech RF60/RC60

Giá : : Contact us

Mã số Reetech RF60/RC60
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

Reetech RS100/RC100

Giá : : Contact us

Mã số Reetech RS100/RC100
Viet Nam
Mô tả sản phẩm


RMV REETECH

Giá : : Contact us

Mã số RMV REETECH
Viet Nam
1 Ngựa - 1.0 HP
Mô tả sản phẩm


RAC

Giá : : Contact us

Mã số RAC
Viet Nam
1 Ngựa - 1.0 HP
Mô tả sản phẩm