Đổi hàng trong 15 ngày
Hoàn tiền trong 3 ngày
Thanh toán khi nhận hàng
Hotline: 1900 1738
KD sỉ và lẻ : 0901 851 989
KD dự án : 0908 329 221

  »   Toshiba

Máy Lạnh Treo Tường

Toshiba H10QKSG-V 2017

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá :: 6.750.000 VND

Máy lạnh Toshiba 10N3K-V

Mã số Toshiba H10QKSG-V 2017
Thailand
1 Ngựa - 1.0 HP

DL : 250 x 740 x 195 (mm)
DN : 530 x 660 x 240 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích :
12 - 15 m² hay 36 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)

Toshiba H13QKSG-V 2017

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá :: 8.850.000 VND

Toshiba 13G2K-S (1.5 Hp)

Mã số Toshiba H13QKSG-V 2017
Thailand
1.5 Ngựa - 1.5 HP

DL : 275 x 790 x 205 (mm)
DN : 550 x 780 x 290 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 20 - 22 m² hay 60 - 65 m³ khí

Toshiba H18QKSG-V 2017

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá :: 13.800.000 VND

Toshiba 18G2K-V (2 HP)

Mã số Toshiba H18QKSG-V 2017
Thailand
2 Ngựa - 2.0 HP

DL : 298 x 998 x 220 (mm)
DN : 550 x 780 x 290 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích :
28 - 30 m² hay 80 - 90 m³ khí

Toshiba H24QKSG-V 2017

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá :: 18.300.000 VND

Máy lạnh Toshiba 24N3 K-PX

Mã số Toshiba H24QKSG-V 2017
Thailand
2.5 Ngựa - 2.5 HP

DL : 298 x 998 x 220 (mm)
DN : 715 x 780 x 290 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích :
35 - 40 m² hay 110 - 120 m³ khí

Toshiba H10PKCVG- 2017

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá :: 9.800.000 VND

Máy lạnh Toshiba 10SKDX (Daiseikai)

Mã số Toshiba H10PKCVG- 2017
Thailand
1 Ngựa - 1.0 HP

DL : 275 x 790 x 205 (mm)
DN : 550 x 780 x 290 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích :
12 - 15 m² hay 36 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)

Toshiba H13PKCVG- 2017

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá :: 11.800.000 VND

Máy lạnh Toshiba 12SKDX ( 1.5HP - Daiseikai)

Mã số Toshiba H13PKCVG- 2017
Thailand
1.5 Ngựa - 1.5 HP

DL : 275 x 790 x 205 (mm)
DN : 550 x 780 x 290 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 20 - 22 m² hay 55 - 60 m³ khí

Toshiba H18PKCVG-V 2017

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá :: 16.800.000 VND

Mã số Toshiba H18PKCVG-V 2017
Thailand
2 Ngựa - 2.0 HP
Mô tả sản phẩm

Toshiba H24PKCV-G 2.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá :: 20.900.000 VND

Toshiba 18G2KCV - 2HP

Mã số Toshiba H24PKCV-G 2.5HP
Thailand
2.5 Ngựa - 2.5 HP

DL : 320 x 1.050 x 228 (mm)
DN : 550 x 780 x 290 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 24 - 30 m² hay 72 - 90 m³ khí
(thích hợp cho phòng khách, văn phòng)


SHRM48 - VRF

Giá : : Contact us

Mã số SHRM48 - VRF
Japan
Mô tả sản phẩm

SHRM36 - VRF

Giá : : Contact us

Mã số SHRM36 - VRF
Japan
Mô tả sản phẩm

SHRM24 - VRF

Giá : : Contact us

Mã số SHRM24 - VRF
Japan
Mô tả sản phẩm

SHRM - VRF

Giá : : Contact us

Mã số SHRM - VRF
Japan
Mô tả sản phẩm

SHRM - VRF

Giá : : Contact us

Mã số SHRM - VRF
Japan
Mô tả sản phẩm

VRF Toshiba

Giá : : Contact us

Mã số VRF Toshiba
Japan
1 Ngựa - 1.0 HP
Mô tả sản phẩm


TL

Giá : : Contact us

Mã số TL
China
1 Ngựa - 1.0 HP
Mô tả sản phẩm