Đổi hàng trong 15 ngày
Hoàn tiền trong 3 ngày
Thanh toán khi nhận hàng
Hotline: 1900 1738
KD sỉ và lẻ : 0901 851 989
KD dự án : 0908 329 221

  »   carrier

Máy Lạnh Treo Tường

Carrier CER010 - 1 HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 7.300.000 VND

Máy lạnh Carrier CSR010

Mã số Carrier CER010 - 1 HP
Thailand
1 Ngựa - 1.0 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier CER013-1.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 8.950.000 VND

Mã số Carrier CER013-1.5HP
Thailand
1.5 Ngựa - 1.5 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier CVUR010(Inverter)

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 9.650.000 VND

Máy lạnh Carrier CVUR010 (Inverter)

Mã số Carrier CVUR010(Inverter)
Thailand
1 Ngựa - 1.0 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier CSR018 - 2 HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 13.300.000 VND

Mã số Carrier CSR018 - 2 HP
Thailand
2 Ngựa - 2.0 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier CER024 - 2.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 16.400.000 VND

Máy lạnh Carrier CSR024

Mã số Carrier CER024 - 2.5HP
Thailand
2.5 Ngựa - 2.5 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier CVUR013 (Inverter

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 11.250.000 VND

Máy lạnh Carrier CVUR013 (Inverter)

Mã số Carrier CVUR013 (Inverter
Thailand
1.5 Ngựa - 1.5 HP
Mô tả sản phẩm


Máy Lạnh Âm Trần

Carrier 40KMC036/38VTA030

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 40KMC036/38VTA030
Thailand
3.5 Ngựa - 3.5 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier 40KMC048/38VTA040

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 40KMC048/38VTA040
Thailand
4.0 Ngựa - 4.0 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier 40LX040/38VTA040

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 40LX040/38VTA040
Thailand
4.5 Ngựa - 4.5 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier 40LX050/38VTA050

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 40LX050/38VTA050
Thailand
5.5 Ngựa - 5.5 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier 40LX060/38VTA060

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 40LX060/38VTA060
Thailand
Mô tả sản phẩm

Carrier 40LZA100/38LZA100

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 40LZA100/38LZA100
Thailand
Mô tả sản phẩm

Carrier 40LZA125/38LZA125

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 40LZA125/38LZA125
Thailand
Mô tả sản phẩm


Máy Lạnh Tủ Đứng

Carrier 40QB036/38LB036SC

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 40QB036/38LB036SC
Thailand
4.0 Ngựa - 4.0 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier 40QB048/38LB048SC

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 40QB048/38LB048SC
Thailand
5.0 Ngựa - 5.0 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier 40QD060/38LB060SC

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 40QD060/38LB060SC
Thailand
Mô tả sản phẩm

Carrier 40QD120/38LB009SC

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 40QD120/38LB009SC
Thailand
Mô tả sản phẩm

Carrier 40QD120/38LB012SC

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 40QD120/38LB012SC
Thailand
Mô tả sản phẩm


Máy Lạnh Áp Trần

Carrier 42XQ030/38VTA030

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 42XQ030/38VTA030
Thailand
3.5 Ngựa - 3.5 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier 42XQ040/38VTA040

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 42XQ040/38VTA040
Thailand
4.5 Ngựa - 4.5 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier 42XQ050/38VTA050

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 42XQ050/38VTA050
Thailand
5.5 Ngựa - 5.5 HP
Mô tả sản phẩm

Carrier 42XQ060/38VTA060

Giá : : Contact us

Mã số Carrier 42XQ060/38VTA060
Thailand
Mô tả sản phẩm