Đổi hàng trong 15 ngày
Hoàn tiền trong 3 ngày
Thanh toán khi nhận hàng
Hotline: 1900 1738
KD sỉ và lẻ : 0901 851 989
KD dự án : 0908 329 221

  »   Nagakawa

Máy Lạnh Treo Tường

Nagakawa NS-C09TK-1HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 4.950.000 VND

Nagakawa NS-C09TK-1HP

Mã số Nagakawa NS-C09TK-1HP
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số

DL : 290 x 800 x 186 (mm)
DN : 480 x 600 x 250 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 12 - 15 m² hay thể tích : 36 - 45 m³ khí.

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Nagakawa NS-C12TK-1.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 5.950.000 VND

Máy lạnh Nagakawa NS-C12TK-1.5HP

Mã số Nagakawa NS-C12TK-1.5HP
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1.5 Ngựa - 1.5 HP
Thông số

DL : 290 x 800 x 186 (mm)
DN : 540 x 790 x 286 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 16 - 20 m² hay thể tích : 50 - 60 m³ khí.

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Nagakawa NIS-C901-1HP

máy lạnh nagakawa, may lanh chinh hang, may lanh, may lanh gia re

Giá : Liên hệ

Máy lạnh Nagakawa NIS - C901 (Inverter)

Mã số Nagakawa NIS-C901-1HP
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số

DL : 252 x 750 x 192 (mm)
DN : 482 x 715 x 240 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 12 - 15 m² hay thể tích : 36 - 45 m³ khí.

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Nagakawa NS-C18TK-2HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 8.650.000 VND

Máy lạnh Nagakawa NS-C18TK-2HP

Mã số Nagakawa NS-C18TK-2HP
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 2 Ngựa - 2.0 HP
Thông số

DL : 225 x 920 x 292 (mm)
DN : 540 x 780 x 250 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 24 - 30 m² hay thể tích : 72 - 90 m³ khí.

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Nagakawa NS-C24TK - 2.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 11.700.000 VND

Máy lạnh Nagakawa NS-C24TK - 2.5HP

Mã số Nagakawa NS-C24TK - 2.5HP
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 2.5 Ngựa - 2.5 HP
Thông số

DL : 330 x 1080 x 220 (mm)
DN : 680 x 845 x 310 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có điện tích : 28 - 35 m² hay thể tích : 84 - 105 m³ khí.

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Nagakawa NIS - C121-1.5HP

máy lạnh nagakawa, may lanh chinh hang, may lanh, may lanh gia re

Giá : Liên hệ

Máy lạnh Nagakawa NIS - C121 (Inverter)

Mã số Nagakawa NIS - C121-1.5HP
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1.5 Ngựa - 1.5 HP
Thông số

DL : 252 x 750 x 192 (mm)
DN : 482 x 715 x 240 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 16 - 20 m² hay thể tích : 50 -60 m³ khí.

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm


Máy Lạnh Âm Trần

Nagakawa NT-C5010

Giá : Liên hệ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C5010

Mã số Nagakawa NT-C5010
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 5.0 Ngựa - 5.0 HP
Thông số

DL :300 x 840 x 840 (mm)
DN : 928 x 970 x 345 (mm)
Panel : 50 x 950 x 950 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 68 - 70 m² 
hay thể tích : 200 - 210 m³ khí.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Nagakawa NT-C2810

Giá : Liên hệ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C2810

Mã số Nagakawa NT-C2810
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 3.0 Ngựa - 3.0 HP
Thông số

DL : 230 x 840 x 840 (mm)
DN : 680 x 846 x 310 (mm)
Panel : 40 x 953 x 953 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 36 - 41 m² 
hay thể tích : 108 - 123 m³ khí.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Nagakawa NT-C2810

Giá : Liên hệ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C2810

Mã số Nagakawa NT-C2810
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 3.0 Ngựa - 3.0 HP
Thông số

DL : 230 x 840 x 840 (mm)
DN : 680 x 846 x 310 (mm)
Panel : 40 x 953 x 953 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 36 - 41 m² 
hay thể tích : 108 - 123 m³ khí.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm


Máy Lạnh Tủ Đứng

Nagakawa NP - C281

Giá : Liên hệ

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP - C281

Mã số Nagakawa NP - C281
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 3.0 Ngựa - 3.0 HP
Thông số

DL : 1774 x 539 x 323
DN : 790 x 880 x 360

Mô tả sản phẩm

Cho phòng diện tích từ 40 - 45 m² hay 130 -135 m³

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Nagakawa NP - 501

Giá : Liên hệ

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP - 501

Mã số Nagakawa NP - 501
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 5.0 Ngựa - 5.0 HP
Thông số

DL : 1900 X 605 X 330
DN : 1250 X 970 X 345

Mô tả sản phẩm
Cho phòng co diện tích 78 - 80 m² hay 230 - 240 m³ khí

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Nagakawa NP - C100B

Giá : Liên hệ

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP - C100B

Mã số Nagakawa NP - C100B
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 10 Ngựa - 10 HP
Thông số

DL :1860 x 1200 x 420
DN : 1500 X 1300 X 850

Mô tả sản phẩm

Cho diện tích từ 165 - 167 m² hay 450 - 500 m³ khí

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm


Máy Lạnh Áp Trần

Nagakawa NV - C185

Giá : Liên hệ

Máy lạnh áp trần Nagakawa NV - C185

Mã số Nagakawa NV - C185
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 2 Ngựa - 2.0 HP
Thông số

DL : 1110 x 640 x 190
DN : 845 X 575 X 290

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích 30 - 40 m² hay 90 - 120 m³ khí

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Nagakawa NV - C505

Giá : Liên hệ

Máy lạnh áp trần Nagakawa NV - C505

Mã số Nagakawa NV - C505
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 5.0 Ngựa - 5.0 HP
Thông số

DL : 673 X 1670 X 240
DN : 1250 X 870 X 345

Mô tả sản phẩm

cho phòng có diện tích 78-80 m² hay 230-240 m³

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Nagakawa NV - C285

Giá : Liên hệ

Máy lạnh áp trần Nagakawa NV - C285

Mã số Nagakawa NV - C285
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 3.0 Ngựa - 3.0 HP
Thông số

DL : 675 x 1288 x 240
DN : 850 X 870 X 290

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích 40 - 45 m² hay 130 - 135 m³ khí

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm