Đổi hàng trong 15 ngày
Hoàn tiền trong 3 ngày
Thanh toán khi nhận hàng
Hotline: 1900 1738
KD sỉ và lẻ : 0901 851 989
KD dự án : 0908 329 221

  »   panasonic

Máy Lạnh Treo Tường

Panasonic N9SKH-8 GasR32

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá: 7.250.000 VND

Panasonic N9SKH-8 (1 HP)-2017

Mã số Panasonic N9SKH-8 GasR32
Xuất xứ Malaysia
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số

DL : 290 x 870 x 204 (mm)
DN : 510 x 650 x 230 (mm)

Mô tả sản phẩm


Cho phòng có diện tích : 12-15 m²
hay có thể tích : 36-45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

 

Xuất xứ Malaysia/ Thailand

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic N12SKH-8/R32

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá: 9.250.000 VND

Panasonic N12SKH-8 Gas R32

Mã số Panasonic N12SKH-8/R32
Xuất xứ Malaysia
Công suất 1.5 Ngựa - 1.5 HP
Thông số

DL : 290 x 870 x 204 (mm)
DN : 510 x 650 x 230 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 16-20 m²
hay có thể tích : 50-60 m³ khí (thích hợp cho phòng khách,văn phòng )

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic N18TKH-8 Gas32

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá: 14.500.000 VND

Panasonic N18TKH-8(2.0 HP)-2017

Mã số Panasonic N18TKH-8 Gas32
Xuất xứ Malaysia
Công suất 2 Ngựa - 2.0 HP
Thông số

DL : 290 x 1.070 x 235 (mm)
DN : 540 x 780 x 289 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 24-27 m²
hay có thể tích : 72-81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách,văn phòng)

 

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic PU9TKH-8 GasR32

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá: 8.800.000 VND

Panasonic PU9TKH-8 GasR32

Mã số Panasonic PU9TKH-8 GasR32
Xuất xứ Malaysia
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số

DN: D:91.9 cm - C:29.5 cm - D:19.9 cm

DL: D:65 cm - C:51.1 cm - D:23 cm

 

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 12-15 m² 
hay có thể tích : 36-45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic PU12TKH-8/R32

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá: 10.900.000 VND

Panasonic PU12TKH-8 Gas R32

Mã số Panasonic PU12TKH-8/R32
Xuất xứ Malaysia
Công suất 1.5 Ngựa - 1.5 HP
Thông số

DL : 290 x 870 x 204 (mm)
DN : 510 x 650 x 230 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 16-20 m² 
hay có thể tích : 50-60 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

 

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic PU18TKH-8 Gas R

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá: 16.950.000 VND

Panasonic PU18TKH-8 Gas R32

Mã số Panasonic PU18TKH-8 Gas R
Xuất xứ Malaysia
Công suất 2 Ngựa - 2.0 HP
Thông số

DL : 290 x 1.070 x 235 (mm)
DN : 540 x 780 x 289 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 20-30 m² 
hay co thể tích : 60-80 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

 

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic U9TKH-8 1HP

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá: 10.250.000 VND

Panasonic U9TKH-8 (1.0HP) (Inverter) 2017

Mã số Panasonic U9TKH-8 1HP
Xuất xứ Malaysia
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số

DN: D:91.9 cm - C:29.5 cm - D:19.9 cm

DL: D:65 cm - C:51.1 cm - D:23 cm

 

 

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 12-15 m² 
hay có thể tích : 36-45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

 

 

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic U12TKH-8 1.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá: 12.500.000 VND

Panasonic U12TKH-8 (1.5HP) (Inverter)-2017

Mã số Panasonic U12TKH-8 1.5HP
Xuất xứ Malaysia
Công suất 1.5 Ngựa - 1.5 HP
Thông số

DL : 290 x 870 x 204 (mm)
DN : 510 x 650 x 230 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 16-20 m² 
hay có thể tích : 50-60 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic U18TKH-8 2HP

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá: 19.200.000 VND

Panasonic U18TKH-8 (2.0 HP) - 2017

Mã số Panasonic U18TKH-8 2HP
Xuất xứ Malaysia
Công suất 2 Ngựa - 2.0 HP
Thông số

DL : 290 x 1.070 x 235 (mm)
DN : 540 x 780 x 289 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 20-30 m² 
hay co thể tích : 60-80 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

 MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic VU9SKH-8 1 HP

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá: 12.900.000 VND

Panasonic VU9SKH-8 (1 HP)(Skywing)

Mã số Panasonic VU9SKH-8 1 HP
Xuất xứ Malaysia
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Kích thước
(CxRxS)
: DL : 290 x 870 x 214 (mm) 
DN : 511 x 650 x 230 (mm)

 

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 12-15 m² 
hay có thể tích : 36-45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic VU12SKH-8 1.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt, phí vận chuyển

Giá: 16.500.000 VND

Panasonic VU12SKH-8 (1.5HP)(Skywing)

Mã số Panasonic VU12SKH-8 1.5HP
Xuất xứ Malaysia
Công suất 1.5 Ngựa - 1.5 HP
Thông số
Kích thước
(CxRxS)
: DL : 290 x 870 x 214 (mm) 
DN : 511 x 650 x 230 (mm)

 

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 12-15 m² 
hay có thể tích : 36-45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic VU18SKH-8 1.5HP

Giá: 24.450.000 VND

Panasonic VU18SKH-8 (2.5HP)(Skywing)

Mã số Panasonic VU18SKH-8 1.5HP
Xuất xứ Malaysia
Công suất 2 Ngựa - 2.0 HP
Thông số
Kích thước
(CxRxS)
: DL : 290 x 870 x 214 (mm) 
DN : 511 x 650 x 230 (mm)

 

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 12-15 m² 
hay có thể tích : 36-45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic N24SKH- 2.5 HP

Miễn phí nhân công lắp đặt, vận chuyển

Giá: 20.400.000 VND

Panasonic N24SKH-8 (2.5 HP)-2017

Mã số Panasonic N24SKH- 2.5 HP
Xuất xứ Malaysia
Công suất 2.5 Ngựa - 2.5 HP
Thông số

DL : 290 x 1.070 x 235 (mm)
DN : 540 x 780 x 289 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 28-35 m²
hay có thể tích :84-105 m³ khí (thích hợp cho phòng khách,văn phòng)

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic PU24TKH-8 2.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt, vận chuyển

Giá: 23.200.000 VND

Panasonic U24SKH-8 (2.5HP) (Inverter) 2017

Mã số Panasonic PU24TKH-8 2.5HP
Xuất xứ Malaysia
Công suất 2.5 Ngựa - 2.5 HP
Thông số

DL : 290 x 1.070 x 235 (mm)
DN : 540 x 780 x 289 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 30-40 m² 
hay có thể tích :80-100 m³ khí (thích hợp cho phòng khách,văn phòng)

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic U24SKH-8 2.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt, vận chuyển

Giá : Liên hệ

Panasonic U24SKH-8 (2.5HP) (Inverter)

Mã số Panasonic U24SKH-8 2.5HP
Xuất xứ Malaysia
Công suất 2.5 Ngựa - 2.5 HP
Thông số

DL : 290 x 1.070 x 235 (mm)
DN : 540 x 780 x 289 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 30-40 m² 
hay có thể tích :80-100 m³ khí (thích hợp cho phòng khách,văn phòng)

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm


Máy Lạnh Âm Trần

Panasonic PC18DB4H

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 19.500.000 VND

Máy lạnh Panasonic PC18DB4H

Mã số Panasonic PC18DB4H
Xuất xứ Malaysia
Công suất 2 Ngựa - 2.0 HP
Thông số

DL : 260 x 575 x 575 (mm)
DN : 750 x 875 x 345 (mm)
Mặt nạ máy : 45 x 700 x 700 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 24 - 30 m² hay 72 - 90 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng)

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic PC24DB4H

máy lạnh âm trần panasonic, may lanh cong nghiep, may lanh chinh hang, may lanh panasonic, may lanh, may lanh tiet kiem dien

Giá: 23.000.000 VND

Máy lạnh Cassette mini Panasonic PC24DB4H

Mã số Panasonic PC24DB4H
Xuất xứ Thailand
Công suất 2.5 Ngựa - 2.5 HP
Thông số

DL : 260 x 575 x 575 (mm)
DN : 750 x 875 x 345 (mm)
Mặt nạ máy : 45 x 700 x 700 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 28 - 35 m² hay 84 - 105 m³ khí ( thích hợp cho phòng khách, văn phòng)

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic D28DBH5

máy lạnh âm trần panasonic, may lanh cong nghiep, may lanh chinh hang, may lanh panasonic, may lanh, may lanh tiet kiem dien

Giá: 28.200.000 VND

Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic D28DBH

Mã số Panasonic D28DBH5
Xuất xứ Thailand
Công suất 3.0 Ngựa - 3.0 HP
Thông số

DL : 246 x 840 x 840 (mm)
DN : 795 x 900 x 320 (mm)
Mặt nạ máy : 45 x 950 x 950 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 36 - 41 m² hay 108 - 123 m³ khí

(thích hợp cho phòng khách, văn phòng)

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic D34DBH5

Panasonic D34DBH

Giá: 31.300.000 VND

Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic D34DBH

Mã số Panasonic D34DBH5
Xuất xứ Thailand
Công suất 3.5 Ngựa - 3.5 HP
Thông số

DL : 246 x 840 x 840 (mm)
DN : 1.170 x 900 x 320 (mm)
Mặt nạ máy : 45 x 950 x 950 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 48 - 54 m² hay 150 - 160 m³ khí
(thích hợp cho hội trường, phòng trưng bày, cửa hàng ...)

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic D43DBH5

Panasonic D43DBH5

Giá : Liên hệ

Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic D43DBH

Mã số Panasonic D43DBH5
Xuất xứ Malaysia
Công suất 5.0 Ngựa - 5.0 HP
Thông số

DL : 288 x 840 x 840 (mm)
DN : 1.170 x 900 x 320 (mm)
Mặt nạ máy : 45 x 950 x 950 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 68 - 70 m² hay 200 - 210 m³ khí
(thích hợp cho hội trường, cửa hàng , văn phòng ...)

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic D50DBH5

Panasonic D50DBH

Giá : Liên hệ

Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic D50DBH

Mã số Panasonic D50DBH5
Xuất xứ Argentina
Công suất 5.5 Ngựa - 5.5 HP
Thông số

DL : 288 x 840 x 840 (mm)
DN : 1.170 x 900 x 320 (mm)
Mặt nạ máy : 45 x 950 x 950 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 78 - 80 m² hay 230 - 240 m³ khí
(thích hợp cho phòng trưng bày, cửa hàng, hội trường ...)

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm


Máy Lạnh Tủ Đứng

Panasonic C28FFH

Panasonic C28FFH

Giá : Liên hệ

Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH

Mã số Panasonic C28FFH
Xuất xứ Malaysia
Công suất 3.0 Ngựa - 3.0 HP
Thông số

DL : 1.680 x 500 x 298 (mm)
DN : 795 x 900 x 320 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 36 - 41 m² hay có thể tích : 108 - 123 m³ khí
(thích hợp cho phòng khách, văn phòng)

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic C45FFH

Panasonic C45FFH

Giá : Liên hệ

Mã số Panasonic C45FFH
Xuất xứ Malaysia
Công suất 5.0 Ngựa - 5.0 HP
Thông số

DL : 1.880 x 600 x 350 (mm)
DN : 1.175 x 900 x 320 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 68 - 70 m² hay 200 - 210 m³ khí
(thích hợp cho hội trường, văn phòng, sảnh lớn ...)

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm


Máy Lạnh Áp Trần

Panasonic D24DTH5

may lanh lap tran panasonic, may lanh cong nghiep, may lanh chinh hang, may lanh panasonic, may lanh, may lanh tiet kiem dien

Giá : Liên hệ

Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5

Mã số Panasonic D24DTH5
Xuất xứ Malaysia
Công suất 2.5 Ngựa - 2.5 HP
Thông số

DL : 210 x 1.245 x 700 (mm)
DN : 795 x 900 x 320 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 28 - 35 m² hay 84 - 105 m³ khí
(thích hợp cho phòng khách, văn phòng).

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic D28DTH5

may lanh ap tran panasonic, may lanh chinh hang, may lanh panasonic, may lanh, may lanh tiet kiem dien

Giá : Liên hệ

Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5

Mã số Panasonic D28DTH5
Xuất xứ Malaysia
Công suất 3.0 Ngựa - 3.0 HP
Thông số

DL : 210 x 1.245 x 700 (mm)
DN : 795 x 900 x 320 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 36 - 41 m² hay 108 - 123 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng, showroom ...)

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic D43DTH5

Giá : Liên hệ

Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5

Mã số Panasonic D43DTH5
Xuất xứ Malaysia
Công suất 5.0 Ngựa - 5.0 HP
Thông số

DL : 250 x 1.600 x 700 (mm)
DN : 1.170 x 900 x 320 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 68 - 70 m² hay 200 - 210 m³ khí
(thích hợp cho hội trường, phòng trưng bày, cửa hàng ...)

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic D18DTH5

may lanh ap tran Panasonic D18DTH5

Giá : Liên hệ

Máy lạnh áp trần Panasonic D18DTH5

Mã số Panasonic D18DTH5
Xuất xứ Malaysia
Công suất 2 Ngựa - 2.0 HP
Thông số

2.0 Ngựa - 18.000 BTU/h

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích :
66 - 67 m vuông hay 190 - 200 m khối khí

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Panasonic D50DTH5

Panasonic D50DTH5

Giá : Liên hệ

Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5

Mã số Panasonic D50DTH5
Xuất xứ Malaysia
Công suất 5.5 Ngựa - 5.5 HP
Thông số

DL : 250 x 1.600 x 700 (mm)
DN : 1.170 x 900 x 320 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 78 - 80 m² hay 230 - 240 m³ khí
(thích hợp cho hội trường, phòng trưng bày, cửa hàng ...)

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm