Đổi hàng trong 15 ngày
Hoàn tiền trong 3 ngày
Thanh toán khi nhận hàng
Hotline: 1900 1738
KD sỉ và lẻ : 0901 851 989
KD dự án : 0908 329 221

  »   Midea

Máy Lạnh Treo Tường

Midea MSM-09CR 1HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 4.700.000 VND

Máy lạnh Midea MS-09CR 1HP

Mã số Midea MSM-09CR 1HP
Viet Nam
1 Ngựa - 1.0 HP
Mô tả sản phẩm

Midea MSM-12CR 1.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 6.050.000 VND

Máy lạnh Midea MSI-09CR 1HP

Mã số Midea MSM-12CR 1.5HP
Viet Nam
1.5 Ngựa - 1.5 HP
Mô tả sản phẩm

Midea MSM-18CR 2.0HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 9.100.000 VND

Máy lạnh Midea MS-12CR - 1.5HP

Mã số Midea MSM-18CR 2.0HP
Viet Nam
2 Ngựa - 2.0 HP
Mô tả sản phẩm

Midea MSM-24CR 2.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá :: 12.800.000 VND

Máy lạnh Midea MS11D1-18CR 2HP

Mã số Midea MSM-24CR 2.5HP
Viet Nam
2.5 Ngựa - 2.5 HP
Mô tả sản phẩm

MDV-D125T1/N1-FA

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D125T1/N1-FA
Argentina
Mô tả sản phẩm


Máy Lạnh Âm Trần

Midea MCA-18CR

Giá : : Contact us

Mã số Midea MCA-18CR
China
2 Ngựa - 2.0 HP
Mô tả sản phẩm

Midea MCA-24CR

Giá : : Contact us

Mã số Midea MCA-24CR
China
2.5 Ngựa - 2.5 HP
Mô tả sản phẩm

Midea MCA-36CR

Giá : : Contact us

Mã số Midea MCA-36CR
China
4.0 Ngựa - 4.0 HP
Mô tả sản phẩm

Midea MCA-48CR

Giá : : Contact us

Mã số Midea MCA-48CR
China
5.0 Ngựa - 5.0 HP
Mô tả sản phẩm


Máy Lạnh Tủ Đứng

Midea MFS-18CR

Giá : : Contact us

Mã số Midea MFS-18CR
China
2 Ngựa - 2.0 HP
Mô tả sản phẩm

Midea MFS-28CR

Giá : : Contact us

Mã số Midea MFS-28CR
China
3.0 Ngựa - 3.0 HP
Mô tả sản phẩm

Midea MFS-50CR

Giá : : Contact us

Mã số Midea MFS-50CR
China
5.0 Ngựa - 5.0 HP
Mô tả sản phẩm


Máy Lạnh Áp Trần

Midea MUB-28CR

Giá : : Contact us

Mã số Midea MUB-28CR
China
3.0 Ngựa - 3.0 HP
Mô tả sản phẩm

Midea MUB-36CR

Giá : : Contact us

Mã số Midea MUB-36CR
China
4.0 Ngựa - 4.0 HP
Mô tả sản phẩm

Midea MUB-50CR

Giá : : Contact us

Mã số Midea MUB-50CR
China
5.0 Ngựa - 5.0 HP
Mô tả sản phẩm

Midea MUB-60CR

Giá : : Contact us

Mã số Midea MUB-60CR
China
6.0 Ngựa - 6.0 HP
Mô tả sản phẩm


MDV-1800(64)W' DRN1(B)

Giá : : Contact us

Mã số MDV-1800(64)W' DRN1(B)
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-450(48)W' DRN1(B)

Giá : : Contact us

Mã số MDV-450(48)W' DRN1(B)
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-450(32)W' DRN1(B)

Giá : : Contact us

Mã số MDV-450(32)W' DRN1(B)
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-252(16)W' DRN1(B)

Giá : : Contact us

Mã số MDV-252(16)W' DRN1(B)
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-252(8)W' DRN1(B)

Giá : : Contact us

Mã số MDV-252(8)W' DRN1(B)
Argentina
Mô tả sản phẩm

MDV-D125T1/N1-FA

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D125T1/N1-FA
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-D22Z/DN1-B

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D22Z/DN1-B
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-D22Z/N1-F1B

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D22Z/N1-F1B
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-D22G/N1YB

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D22G/N1YB
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-D22G/N1-S

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D22G/N1-S
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-D22G/N1-S

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D22G/N1-S
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-071T1/N1-B

Giá : : Contact us

Mã số MDV-071T1/N1-B
Argentina
Mô tả sản phẩm

MDV-D22T2/N1X-BA5

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D22T2/N1X-BA5
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-D18T3/N1-B

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D18T3/N1-B
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-D28Q4/N1-D

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D28Q4/N1-D
Viet Nam
1 Ngựa - 1.0 HP
Mô tả sản phẩm

MDV-D22Q4/N1-A3

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D22Q4/N1-A3
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-D22Q2/N1

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D22Q2/N1
Viet Nam
Mô tả sản phẩm

MDV-D28Q1/N1-C

Giá : : Contact us

Mã số MDV-D28Q1/N1-C
Viet Nam
Mô tả sản phẩm


APC10-H2(4-6IN)

Giá : : Contact us

Mã số APC10-H2(4-6IN)
China
Mô tả sản phẩm

APC15-P1(6-8IN)

Giá : : Contact us

Mã số APC15-P1(6-8IN)
China
Mô tả sản phẩm

APB15-H1(6-10IN)

Giá : : Contact us

Mã số APB15-H1(6-10IN)
China
Mô tả sản phẩm

PAB15-P1

Giá : : Contact us

Mã số PAB15-P1
China
Mô tả sản phẩm