Đổi hàng trong 15 ngày
Hoàn tiền trong 3 ngày
Thanh toán khi nhận hàng
Hotline: 1900 1738
KD sỉ và lẻ : 0901 851 989
KD dự án : 0908 329 221

Quạt thông gió

CAC

Giá : Liên hệ

CAC SERIES SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS - ANTI-CORROSIVE POLYPROPYLENE CENTRIFUGAL FANS (FOR HVAC)

Mã số CAC
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

BNA/ANA

Giá : Liên hệ

BNA/ANA SERIES PLENUM FANS - BACKWARD WHEELS CENTRIFUGAL FANS (FOR HVAC)

Mã số BNA/ANA
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

BPA

Giá : Liên hệ

BPA SERIES PLUG FANS - BACKWARD WHEELS CENTRIFUGAL FANS (FOR HVAC)

Mã số BPA
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

TSK II

Giá : Liên hệ

DOMESTIC FANS - TSK II

Mã số TSK II
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

KCE

Giá : Liên hệ

KCE SERIES CEILING MOUNT TYPE DOMESTIC FAN

Mã số KCE
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

MTD

Giá : Liên hệ

MTD SERIES IN-LINE MIXED FLOW DUCT FAN - DOMESTIC FAN

Mã số MTD
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

DWA

Giá : Liên hệ

DWA SERIES ISLIMLINE AXIAL FAN - DOMESTIC FAN

Mã số DWA
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

APM

Giá : Liên hệ

APM SERIES PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS - DOMESTIC FAN

Mã số APM
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

RDA

Giá : Liên hệ

RDA SERIES - ROOF EXHAUST AXIAL FAN - DIRECT DRIVEN

Mã số RDA
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

RCD-B

Giá : Liên hệ

RCD-B SERIES - ROOF EXHAUST CENTRIFUGAL FAN - BELT DRIVEN

Mã số RCD-B
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

RCU-B

Giá : Liên hệ

RCU-B SERIES - ROOF EXHAUST CENTRIFUGAL FAN - DIRECT DRIVEN

Mã số RCU-B
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

MXA

Giá : Liên hệ

MXA SERIES

Mã số MXA
Xuất xứ Switzerland
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số
Mô tả sản phẩm

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm