Đổi hàng trong 15 ngày
Hoàn tiền trong 3 ngày
Thanh toán khi nhận hàng
Hotline: 1900 1738
KD sỉ và lẻ : 0901 851 989
KD dự án : 0908 329 221

Máy Lạnh Treo Tường

Mitsubishi Electric HL50V

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 12.700.000 VND

Mitsubishi Electric HL50VC 2.0HP

Mã số Mitsubishi Electric HL50V
Xuất xứ Thailand
Công suất 2 Ngựa - 2.0 HP
Thông số

DL : 225 x 788 x 295 (mm)
DN : 550 x 800 x 285 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích :
24 - 30 m² hay 72 - 90 m³ khí

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Mitsubishi Electric GH13V

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 11.900.000 VND

Máy lạnh Mitsubishi Electric GH13VA (Inverter)

Mã số Mitsubishi Electric GH13V
Xuất xứ Thailand
Công suất 1.5 Ngựa - 1.5 HP
Thông số

DL : 295 x 788 x 234 (mm)
DN : 540 x 684 x 255 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích :
16 - 20 m² hay 50 - 60 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

MitsubishiElectric HL35VC

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 8.900.000 VND

Mitsubishi Electric HL35V 1.5HP

Mã số MitsubishiElectric HL35VC
Xuất xứ Thailand
Công suất 1.5 Ngựa - 1.5 HP
Thông số

DL : 225 x 788 x 295 (mm)
DN : 540 x 684 x 255 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích :
16 - 20 m² hay 50 - 60 m³ khí

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Mitsubishi Electric HL25V

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 6.850.000 VND

Mitsubishi Electric HL25VC 1HP

Mã số Mitsubishi Electric HL25V
Xuất xứ Thailand
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số

DL : 225 x 788 x 295 (mm)
DN : 540 x 684 x 255 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích :
12 - 15 m² hay 36 - 45 m³ khí

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Mitsubishi ElectricGH18VA

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 18.700.000 VND

Mitsubishi Electric GH18VA (Inverter)

Mã số Mitsubishi ElectricGH18VA
Xuất xứ Thailand
Công suất 2 Ngựa - 2.0 HP
Thông số

DL : 295 x 788 x 234 (mm)
DN : 540 x 684 x 255 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích :
20 - 25 m² hay 70 - 80 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Mitsubishi Electric HL60V

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 18.200.000 VND

Mitsubishi Electric HL60VC 2.5HP

Mã số Mitsubishi Electric HL60V
Xuất xứ Thailand
Công suất 2.5 Ngựa - 2.5 HP
Thông số

DL : 325 x 1.100 x 258(mm)
DN : 605 x 850 x 290 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích:
28 - 35 m² hay 84 -105 m³ khí

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Mitsubishi Electric GH10V

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 9.600.000 VND

Máy lạnh Mitsubishi Electric GH10VA (Inverter)

Mã số Mitsubishi Electric GH10V
Xuất xứ Thailand
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số

DL : 295 x 788 x 234 (mm)
DN : 540 x 684 x 255 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 12 - 15 m² 
hay có thể tích : 36 - 45 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ)

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Reetech RT9-BD/DB (1 HP)

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 5.300.000 VND

Reetech RT9-DD/BD

Mã số Reetech RT9-BD/DB (1 HP)
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số

DL : 275 x 790 x 190 (mm)
DN : 535 x 700 x 235 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích:
15 - 16 m² hay thể tích 40 - 45 m³ khí

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Reetech RT12-BD/DB -1.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 6.500.000 VND

Reetech RT12-DD/BD -1.5HP

Mã số Reetech RT12-BD/DB -1.5HP
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1.5 Ngựa - 1.5 HP
Thông số

DL : 275 x 790 x 195 (mm)
DN : 540 x 700 x 250 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích: 16 - 20 m² hay thể tích : 50 - 60 m³ khí

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Reetech RT18 - CE/DB

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 9.200.000 VND

Máy lạnh Reetech RT18 - DD/CD - 1HP

Mã số Reetech RT18 - CE/DB
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 2 Ngựa - 2.0 HP
Thông số

DL : 275 x 940 x 199 (mm)
DN : 540 x 780 x 250 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích: 24 - 27 m² hay thể tích : 72 - 81 m³ khí

Khuyến mãi công lắp đặt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Reetech RT24DB-2.5HP

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 12.700.000 VND

Reetech RT24DD-2.5HP

Mã số Reetech RT24DB-2.5HP
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 2.5 Ngựa - 2.5 HP
Thông số

DL : 313 x 1.030 x 221 (mm)
DN : 695 x 845 x 335 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 28 - 35 m² hay thể tích : 84 - 105 m³ khí

Khuyến mãi công lắp đặt

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm

Reetech RTV9BE4 (Inverter

Miễn phí nhân công lắp đặt

Giá: 7.100.000 VND

Reetech RTV9BE4 (Inverter)

Mã số Reetech RTV9BE4 (Inverter
Xuất xứ Viet Nam
Công suất 1 Ngựa - 1.0 HP
Thông số

DL : 250 x 710 x 195 (mm)
DN : 535 x 700 x 235 (mm)

Mô tả sản phẩm

Cho phòng có diện tích : 12 - 15 m² hay thể tích : 36 - 45 m³ khí

Khuyến mãi công lắp đặt

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng nhấp chuột chọn sản phẩm