Panasonic

Máy lạnh Panasonic N09SKH-8 (1.0Hp)

7,050,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N12SKH-8 (1.5Hp)

8,950,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N18TKH-8 (2.0Hp)

14,050,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N24TKH-8 (2.5Hp)

20,400,000₫

Tiết kiệm điện