Máy lạnh Panasonic N09SKH-8 (1.0Hp)

6,800,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N12SKH-8 (1.5Hp)

8,850,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N18TKH-8 (2.0Hp)

14,350,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N24TKH-8 (2.5Hp)

20,100,000₫

Tiết kiệm điện