Máy lạnh Panasonic N09VKH-8 (1.0Hp)

7,300,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N12VKH-8 (1.5Hp)

9,200,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp)

14,250,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic N24VKH-8 (2.5Hp)

19,800,000₫

Tiết kiệm điện