Máy lạnh Midea MSMA-09CRN(1.0Hp)

4,700,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Midea MSMA-12CR (1.5Hp)

5,550,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Midea MSMA-18CR (2.0Hp)

9,050,000₫

Tiết kiệm điện

Máy lạnh Midea MSMA-024CRN (2.5Hp)

12,300,000₫

Tiết kiệm điện