BẢNG GIÁ

Sản phẩm Giá bán Thương hiệu Bảo hành
Máy lạnh treo tường(146 sản phẩm) Xem tất cả
Máy lạnh Reetech RT9/RC9 (1.0Hp) 5,400,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Casper EC-09TL11 (1.0Hp) 5,500,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh Electrolux ESM09CRM (1.0Hp) 5,700,000 Electrolux 01 year
Máy lạnh Casper LC-09TL11 (1.0Hp) cao cấp 5,750,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh LG S09EN (1.0Hp) 5,750,000 LG 02 year
Máy lạnh Samsung AR09HCF (1.0Hp) 5,800,000 Samsung 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh Sharp AH-A9SEW (1.0Hp) 5,800,000 Sharp 01 year
Máy lạnh Aqua AQA-KC9BGS7T (1.0Hp) 5,850,000 Aqua 02 year
Máy lạnh Electrolux ESM12CRM (1.5Hp) 6,700,000 Electrolux 01 year
Máy lạnh LG V10EN (1.0Hp) inverter 6,700,000 LG 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh Reetech RT12/RC12 (1.5Hp) 6,700,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Hitachi Ras-E10CZ (1.0Hp) 6,750,000 Hitachi 01 year
Máy lạnh Aqua AQA-KC12BGS7T (1.5Hp) 6,900,000 Aqua 02 year
Máy lạnh Sharp AH-X9UEW (1.0Hp) inverter 6,900,000 Sharp 01 year
Máy lạnh Casper EC-12TL11 (1.5Hp) 6,950,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh Aqua AQA-KCRV9WJ (1.0Hp) inverter 7,000,000 Aqua 02 year
Máy lạnh Mitsubishi Electric HL25VC (1.0Hp) 7,050,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh General ASGA09BMTA-A (1.0Hp) 7,150,000 General 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Casper IC-09TL11 (1.0Hp) inverter 7,200,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh Reetech RTV09-BO (1.0Hp) inverter 7,200,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Casper LC-12TL11 (1.5Hp) cao cấp 7,250,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V (1.0Hp) 7,300,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Samsung AR12KCF (1.5Hp) 7,350,000 Samsung 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh Carrier CSR 010 (1.0Hp) 7,400,000 Carrier 01 years for components, 03 years for compressor
Máy lạnh FTNE25MV1V9 (1.0Hp) Gas R410A 7,400,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Toshiba RAS-H10QKSG-V (1.0Hp) 7,400,000 Toshiba 02 year
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 (1.0Hp) 7,500,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Panasonic N09SKH-8 (1.0Hp) 7,600,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Aqua AQA-KCRV12WJ (1.5Hp) inverter 7,700,000 Aqua 02 year
Máy lạnh LG S12EN (1.5Hp) 7,700,000 LG 02 year
Máy lạnh Sharp AH-A12SEW (1.5Hp) 7,800,000 Sharp 01 year
Máy lạnh LG V13EN (1.5Hp) inverter 7,900,000 LG 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CLV-5 (1.0Hp) 7,950,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Reetech RTV12-BO (1.5Hp) inverter 8,200,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Samsung AR10KVFSCUR (1.0Hp) inverter 8,450,000 Samsung 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh Casper IC-12TL11 (1.5Hp) inverter 8,500,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh General ASGA12BMTA-A (1.5Hp) 8,600,000 General 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Hitachi Ras-F13CF (1.5Hp) 8,750,000 Hitachi 01 year
Máy lạnh Mitsubishi Electric HL35VC (1.5Hp) 9,000,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Hitachi RAS-X10CD (1.0Hp) inverter 9,150,000 Hitachi 01 year
Máy lạnh Sharp AH-X12STW (1.5Hp) inverter 9,200,000 Sharp 01 year
Máy lạnh Reetech RT18/RC18 (2.0Hp) 9,350,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Samsung AR12KVFSCUR (1.5Hp) inverter 9,400,000 Samsung 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTV35BXV1V (1.5Hp) 9,400,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5 (1.0Hp) inverter sang trọng 9,500,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Electric GH10VA (1.0Hp) inverter 9,500,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Panasonic PU9TKH-8 (1.0Hp) inverter tiêu chuẩn 2017 9,500,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Panasonic N12SKH-8 (1.5Hp) 9,500,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9 (1.5Hp) Gas R410A 9,600,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Carrier CSR 013 (1.5Hp) 9,700,000 Carrier 01 years for components, 03 years for compressor
Máy lạnh LG V10APQ (1.0Hp) inverter xua muỗi 9,700,000 LG 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5 (1.5Hp) 9,750,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Toshiba RAS-H13QKSG-V (1.5Hp) 9,750,000 Toshiba 02 year
Máy lạnh Carrier CVUR 010 (1.0Hp) inverter 9,800,000 Carrier 01 years for components, 03 years for compressor
Máy lạnh General ASGG09JLTB-V (1.0Hp) 9,900,000 General 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Toshiba RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp) inverter 10,050,000 Toshiba 02 year
Máy lạnh Casper EC-18TL11 (2.0Hp) 10,100,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV (1.0Hp) inverter tiêu chuẩn 10,100,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Aqua AQA-KC18BGES8T (2.0Hp) 10,200,000 Aqua 02 year
Máy lạnh Casper LC-18TL11 (2.0Hp) cao cấp 10,450,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CLV-5 (1.5Hp) 10,450,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Panasonic U9TKH-8 (1.0Hp) inverter cao cấp 2017 10,550,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 (1.0Hp) inverter cao cấp 11,000,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Sharp AH-A18SEW (2.0Hp) 11,100,000 Sharp 01 year
Máy lạnh Hitachi RAS-X13CD (1.5Hp) inverter 11,250,000 Hitachi 01 year
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV (1.0Hp) inverter 11,400,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh LG V13APQ (1.5Hp) inverter xua muỗi 11,450,000 LG 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh Daikin Coanda FTKQ35SVML (1.5Hp) inverter 11,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Panasonic PU12TKH-8 (1.5Hp) inverter tiêu chuẩn 2017 11,500,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Carrier CVUR 013 (1.5Hp) inverter 11,650,000 Carrier 01 years for components, 03 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YN-S5 (1.5Hp) inverter sang trọng 11,850,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh General ASGG12JLTB-V (1.5Hp) 11,900,000 General 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Toshiba RAS-H13PKCVG-V (1.5Hp) inverter 12,050,000 Toshiba 02 year
Máy lạnh Mitsubishi Electric GH13VA (1.5Hp) inverter 12,050,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV (1.0Hp) inverter cao cấp 12,100,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Aqua AQA-KCRV18WJ (2.0Hp) inverter 12,200,000 Aqua 02 year
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV (1.5Hp) inverter tiêu chuẩn 12,350,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Samsung AR18KCF (2.0Hp) 12,550,000 Samsung 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Hitachi Ras-F18CF (2.0Hp) 12,700,000 Hitachi 01 year
Máy lạnh Reetech RTV18-BO (2.0Hp) inverter 12,700,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Panasonic VU9SKH-8 (1.0Hp) inverter sang trọng 2017 12,800,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Panasonic U12TKH-8 (1.5Hp) inverter cao cấp 2017 12,850,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Reetech RT24/RC24 (2.5Hp) 12,950,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 (1.5Hp) inverter cao cấp 13,000,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Carrier CSR 018 (2.0 Hp) 13,100,000 Carrier 01 years for components, 03 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CL-5 (2.0Hp) 13,200,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV (1.5Hp) inverter 13,250,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Casper IC-18TL11 (2.0Hp) inverter 13,450,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh Casper EC-24TL11 (2.5Hp) 13,550,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh Mitsubishi Electric HM50VA (2.0Hp) 13,600,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Toshiba RAS-H18S3KS-V (2.0Hp) 13,850,000 Toshiba 02 year
Máy lạnh Casper LC-24TL11 (2.5Hp) cao cấp 13,950,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh Sharp AH-X18UEW (2.0Hp) inverter 14,200,000 Sharp 01 year
Máy lạnh Daikin FTV50BXV1V (2.0Hp) 14,200,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV (1.5Hp) inverter cao cấp 14,250,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh General ASGA18FMTA-A (2.0Hp) 14,350,000 General 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Panasonic N18TKH-8 (2.0Hp) 14,600,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Samsung AR24KCF (2.5Hp) 14,650,000 Samsung 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V (2.0Hp) Gas R410A 14,700,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh LG V18EN (2.0Hp) inverter 15,100,000 LG 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh Daiseikai RAS-H10G2KCVP-V 15,300,000 Toshiba 02 year
Máy lạnh Panasonic VU12SKH-8 (1.5Hp) inverter sang trọng 2017 15,300,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Casper IC-24TL11 (2.5Hp) inverter 15,800,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CLS-5 (2.0Hp) 16,000,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Hitachi RAS-X18CX (2.0Hp) inverter 16,500,000 Hitachi 01 year
Máy lạnh LG S24EN (2.5Hp) 17,000,000 LG 02 year
Máy lạnh Toshiba RAS-H18PKCVG-V (2.0Hp) inverter 17,100,000 Toshiba 02 year
Máy lạnh Panasonic PU18TKH-8 (2.0Hp) inverter tiêu chuẩn 2017 17,150,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Carrier CVUR 018 (2.0Hp) inverter 17,200,000 Carrier 01 years for components, 03 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-5 (2.5Hp) 17,250,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daiseikai RAS-H13G2KCVP-V 17,500,000 Toshiba 02 year
Máy lạnh Carrier CSR 024 (2.5 Hp) 17,500,000 Carrier 01 years for components, 03 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YN-S5 (2.0Hp) inverter sang trọng 18,050,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Toshiba RAS-H24S3KS-V (2.5Hp) 18,300,000 Toshiba 02 year
Máy lạnh Mitsubishi Electric HM60VA (2.5Hp) 18,350,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh General ASGA24FMTA-A (2.5Hp) 18,500,000 General 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh General ASGA18JCC (2.0Hp) 18,500,000 General 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh LG V24EN (2.5Hp) inverter 18,500,000 LG 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Electric GH18VA (2.0Hp) inverter 18,800,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV (2.0Hp) inverter tiêu chuẩn 19,000,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Panasonic U18TKH-8 (2.0Hp) inverter cao cấp 2017 19,100,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CKS-5 (2.5Hp) 19,150,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 (2.0Hp) inverter cao cấp 19,500,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTV60BXV1V (2.5Hp) 19,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Carrier CVUR 022 (2.5Hp) inverter 19,900,000 Carrier 01 years for components, 03 years for compressor
Máy lạnh Panasonic N24TKH-8 (2.5Hp) 20,500,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V (2.5Hp) 20,700,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV (2.0Hp) inverter 21,000,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daiseikai RAS-H18G2KCVP-V 21,200,000 Toshiba 02 year
Máy lạnh Daikin FTKJ25NVMVW (1.0Hp) inverter model Châu Âu 21,200,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKV50NVMV (2.0Hp) inverter cao cấp 21,900,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Panasonic PU24TKH-8 (2.5Hp) inverter tiêu chuẩn 2017 23,000,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh General ASGA24JCC (2.5Hp) 24,300,000 General 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Panasonic VU18SKH-8 (2.0Hp) inverter sang trọng 2017 25,500,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Panasonic U24TKH-8 (2.5 Hp) inverter cao cấp 2017 26,000,000 Panasonic 01 years for components, 07 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKC60RVMV (2.5Hp) inverter tiêu chuẩn 26,100,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKJ35NVMVW (1.5Hp) inverter model Châu Âu 27,250,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV (2.5Hp) inverter 29,100,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKC71QVMV (3.0Hp) inverter tiêu chuẩn 29,400,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKV60NVMV (2.5Hp) inverter cao cấp 30,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV (3.0Hp) inverter 32,750,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKV71NVMV (3.0Hp) inverter cao cấp 34,350,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTKJ50NVMVW (2.0Hp) inverter model Châu Âu 35,300,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTXZ25NVMV (1.0Hp) inverter Ususara 7 41,450,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTXZ35NVMV (1.5Hp) inverter Ususara 7 44,700,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Daikin FTXZ50NVMV (2.0 Hp) inverter Ususara 7 48,000,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần(80 sản phẩm) Xem tất cả
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11 (2.0Hp) 17,400,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 (2.0Hp) 18,200,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 (1.5Hp) 18,400,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp) 18,500,000 Sharp 01 year
Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp) 18,800,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H (2.0Hp) 19,750,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 (2.0Hp) 21,500,000 LG 02 year
Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 (2.5Hp) 21,850,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1.TH (2.0Hp) 21,900,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Samsung AC018HB4DED/ID (2.0Hp) 21,950,000 Samsung 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp) 22,000,000 Sharp 01 year
Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp) 22,000,000 LG 02 year
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 (2.0Hp) Inverter 22,300,000 LG 01 year
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-240 (2.5Hp) 22,600,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL11 (3.0Hp) 22,750,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 (2.0Hp) 22,800,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 (3.0Hp) 23,100,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H (2.5Hp) 23,100,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 (2.0Hp) 23,300,000 Mitsubishi Heavy 02 year
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) inverter 23,900,000 Toshiba 01 year
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 (2.5Hp) Inverter 25,100,000 LG 01 year
Máy lạnh âm trần Samsung AC024HB4DED/ID (2.5Hp) 25,850,000 Samsung 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 (4.0Hp) 26,950,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA (2.0Hp) inverter 27,200,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11 (4.0Hp) - 3 Pha 27,250,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 (2.5Hp) 27,450,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp) 27,700,000 Sharp 01 year
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM (2.5Hp) 27,850,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM (3.0Hp) 28,400,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Panasonic D28DB4H5 (3.0Hp) 28,850,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 (3.0Hp) 28,900,000 Mitsubishi Heavy 02 year
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) - 3 pha 29,200,000 Sharp 01 year
Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLEO (4.0Hp) 29,300,000 LG 02 year
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 (3.0Hp) 30,200,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 (3.5Hp) 31,300,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 (1 pha-3 pha) (4.0Hp) 31,350,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T19KB4H52 (2.0Hp) inverter 32,350,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 (5.5Hp) 3 Pha 32,600,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) - 3 pha 33,200,000 Sharp 01 year
Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GPLE6 (4.0Hp) Inverter 33,400,000 LG 01 year
Máy lạnh âm trần Panasonic D34DB4H5 (4.0Hp) 33,600,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM (4.0Hp) 33,700,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLEO (5.5Hp) 33,900,000 LG 02 year
Máy lạnh âm trần Samsung AC036HB4DED/ID (4.0Hp) 34,100,000 Samsung 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-500 (5.5Hp) 34,200,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) inverter 34,300,000 Toshiba 01 year
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA (2.5Hp) inverter 34,800,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL11 (5.0Hp) - 3 Pha 34,900,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA (3.0Hp) inverter 35,200,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Panasonic D43DB4H5 (5.0Hp) 35,600,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 (4.0Hp) 35,700,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BALCM (2.0Hp) inverter 35,800,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BALCM (3.0Hp) inverter 36,700,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T24KB4H52 (2.5Hp) inverter 37,350,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BALCM (3.5Hp) inverter 37,500,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 (4.0Hp) 37,650,000 Mitsubishi Heavy 02 year
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-600 (6.0Hp) 38,600,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM (5.0Hp) 38,850,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) inverter 39,100,000 Toshiba 01 year
Máy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60 (6.5Hp) 3 Pha 39,150,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 (4.5Hp) 39,200,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Samsung AC048HB4DED/ID (5.0Hp) 39,550,000 Samsung 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh âm trần Panasonic D50DB4H5 (6.0Hp) 40,250,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 (5.0Hp) 3 Pha 41,050,000 Mitsubishi Heavy 02 year
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) inverter 41,200,000 Toshiba 01 year
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 1 pha 41,700,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T34KB4H52 (4.0Hp) inverter 42,450,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 (5.0Hp) 42,700,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BALCM (4.0Hp) inverter 43,200,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM (6.0Hp) 43,400,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 3 pha 43,900,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA (5.0Hp) inverter - 1 pha 45,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA (5.0Hp) inverter - 3 pha 47,950,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T43KB4H52 (4.5Hp) inverter 49,350,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 1 pha 49,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 3 pha 52,100,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter - 3 pha 60,950,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter 60,950,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter - 3 Pha 68,400,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter 68,400,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng(57 sản phẩm) Xem tất cả
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11 (2.0Hp) 15,950,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-28HR (3.0Hp) 17,200,000 Midea 01 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 (2.5Hp) 18,500,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-210 (2.5Hp) 19,500,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11 (3.0Hp) 19,750,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH (2.0Hp) 19,800,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-280 (3.0Hp) 20,800,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp) 21,900,000 LG 02 year
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-360 (4.0Hp) 25,250,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh tủ đứng LG VP-ATC286SLA0 (3.0Hp) 25,700,000 LG 02 year
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 (4.0Hp) 25,800,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-50CR (5.0Hp) 26,900,000 Midea 01 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1 (3.0Hp) 28,700,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH (3.0Hp) 28,950,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL13 (5.0Hp) - 3 Pha 29,100,000 Casper 03 years for components, 05 years for compresso
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 (5.0Hp) 29,400,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-500 (5.0Hp) 30,600,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (2.0Hp) 33,100,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD (3.0Hp) 33,900,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1 (4.0Hp) 34,400,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-600 (6.0Hp) 34,950,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 (6.5Hp) 37,150,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Samsung AP50M0ANXSG (5.0Hp) 37,500,000 Samsung 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng LG VP-C508TA0 (5.0Hp) 37,900,000 LG 02 year
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1 (5.0Hp) 38,100,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH (5.0Hp) 38,800,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5.0Hp) 40,350,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD (4.0Hp) 40,500,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB (3.0Hp) inverter 42,700,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD (5.0Hp) 45,700,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1 (6.0Hp) 47,400,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 1 pha 50,350,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD (6.0Hp) 50,800,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP (3.0Hp) inverter 51,900,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 3 pha 52,600,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB (5.0Hp) inverter - 1 pha 54,700,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB (5.0Hp) inverter - 3 pha 57,200,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB (6.0Hp) inverter - 1 pha 59,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Samsung AF28FVDAWKNST (3.0Hp) Inverter 59,900,000 Samsung 02 years for components, 10 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP (4.0Hp) inverter 60,350,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB (6.0Hp) inverter - 3 pha 62,200,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR05NV1 (5.0Hp) - 3 Pha 62,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VNP (5.0Hp) inverter 64,900,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 (10.0Hp) 64,900,000 LG 02 year
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR06NV1 (6.0Hp) - 3 Pha 70,400,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100 (10.0Hp) 71,800,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-960 (10.0Hp) 76,100,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120 (13.0Hp) 79,400,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR08NV1 (8.0Hp) - 3 Pha 84,600,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10NV1 (10.0Hp) - 3 Pha 85,700,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-1200 (12.0Hp) 86,950,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR10NY1 (10.0Hp)- 3 Pha 87,900,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160 (15.0Hp) 102,200,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1 (13.0Hp) - 3 Pha 118,800,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR15NY1 (15.0Hp) - 3 Pha 137,200,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1 (18.0Hp) - 3 Pha 150,800,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1 (20.0Hp) - 3 Pha 157,800,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần(62 sản phẩm) Xem tất cả
Máy lạnh áp trần Reetech RU12/RC12 (1.5Hp) 14,300,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5Hp) 15,350,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18 (2.0Hp) 16,850,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1 (2.0Hp) 19,400,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24 (2.5Hp) 19,550,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1 (2.5Hp) 23,400,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 (2.5Hp) 23,600,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA (2.0Hp) inverter 25,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280 (3.0Hp) 25,550,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1 (3.0Hp) 26,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1 (3.5Hp) 26,900,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) inverter 27,300,000 Toshiba 01 year
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360 (4.0Hp) 28,750,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 (3.0Hp) 29,600,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 3 pha 30,050,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 1 pha 30,050,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40VG (1.5Hp) siêu cao cấp 30,100,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1 (4.0Hp) 30,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG (2.0Hp) siêu cao cấp 31,700,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA (2.5Hp) inverter 31,800,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 (5.0Hp) - 3 pha 32,450,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA (3.0Hp) inverter 32,850,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0Hp) 32,900,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE60VG (2.5Hp) siêu cao cấp 33,150,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE801CP (3.0Hp) inverter 33,200,000 Toshiba 01 year
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-3KAK (3.0Hp) 33,250,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1 (4.5Hp) 33,400,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500 (5.0Hp) 3 Pha 34,550,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) tiêu chuẩn 34,600,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 (5.0Hp) 35,800,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh áp trần Reetech RU60/RC60 (6.5Hp) - 3 pha 37,900,000 Reetech 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1 (5.0Hp) 38,150,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA (4.0Hp) inverter - 1 pha 38,900,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600 (6.0Hp) 3 pha 39,250,000 Sumikura 02 year
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-4KAK (4.0Hp) 39,350,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P18KA (2.0Hp) inverter 39,950,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 (6.0Hp) 40,500,000 Panasonic 01 year
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA (4.0Hp) inverter - 3 pha 41,200,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC90 (3.5Hp) tiêu chuẩn 41,500,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) siêu cao cấp 41,500,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P24KA (3.0Hp) inverter 41,850,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1001CP (4.0Hp) inverter 42,200,000 Toshiba 01 year
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA (5.0Hp) inverter - 1 pha 42,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P30KA (3.5Hp) inverter 42,700,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA (5.0Hp) inverter - 3 pha 44,900,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-5KAK (5.0Hp) 45,400,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC100 (4.0Hp) tiêu chuẩn 45,600,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA (6.0Hp) inverter - 1 pha 46,200,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1251CP (5.0Hp) inverter 47,300,000 Toshiba 01 year
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA (6.0Hp) inverter - 3 pha 48,850,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-6KAK (6.0Hp) 50,500,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P36KA (4.0Hp) inverter 50,600,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 1 pha 52,400,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 3 pha 54,350,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 1 pha 56,150,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 3 pha 59,400,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 1 pha 59,650,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 3 pha 64,000,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA (5.0Hp) inverter - 3 pha 71,990,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA (5.0Hp) inverter 71,990,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P48KA (5.5Hp) inverter - 3 pha 80,300,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P48KA (5.5Hp) inverter 80,300,000 Mitsubishi Electric 02 years for components, 05 years for compressor
Hệ thống điều hòa VRV(0 sản phẩm) Xem tất cả
Chưa có sản phẩm nào
Hệ thống điều hòa Multi(41 sản phẩm) Xem tất cả
Remote từ xa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 1,600,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Remote dây âm trần Multi Mitsubishi Heavy 1,850,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Mặt nạ âm trần Multi Daikin BYFQ60B8W19 4,100,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM (1.0Hp) Inverter 4,100,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM (1.5Hp) Inverter 4,400,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S (1.0Hp) Inverter 4,650,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S (1.5Hp) Inverter 5,150,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS50FVM (2.0Hp) Inverter 6,900,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S (2.0Hp) Inverter 7,400,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0Hp) Inverter 7,650,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25EAVMB (1.0Hp) Inverter 8,300,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25CAVMB (1.0Hp) Inverter 8,300,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM (2.5Hp) Inverter 8,550,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5Hp) Inverter 8,650,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5Hp) Inverter 8,700,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35EAVMB (1.5Hp) Inverter 8,750,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35CAVMB (1.5Hp) Inverter 8,750,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ25BV1B9 (1.0Hp) Inverter 8,800,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS71FVM (3.0Hp) Inverter 8,900,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP) 9,650,000 Mitsubishi Heavy 02 year
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ35BV1B9 (1.5Hp) Inverter 9,800,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (2.0Hp) Inverter 9,950,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP) 10,300,000 Mitsubishi Heavy 02 year
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5Hp) Inverter 10,300,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S (3.0Hp) Inverter 10,350,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS50CVMB (2.0Hp) Inverter 10,900,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S (2.0 HP) 10,950,000 Mitsubishi Heavy 02 year
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ50BV1B9 (2.0Hp) Inverter 11,450,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS60CVMB (2.5Hp) Inverter 11,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S (2.5 HP) 11,850,000 Mitsubishi Heavy 02 year
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ60BV1B9 (2.5Hp) Inverter 13,300,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZM-S (2.0Hp) Inverter 19,800,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S (2.5Hp) Inverter 21,700,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn nóng Multi Daikin 3MKS50ESG (2.0Hp) Inverter 23,500,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (3.0Hp) Inverter 23,800,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S (3.5Hp) Inverter 26,150,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn nóng Multi Daikin 3MKS71ESG (3.0Hp) Inverter 28,800,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn nóng Multi Daikin 4MKS80ESG (3.5Hp) Inverter 33,600,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn nóng Multi Daikin 5MKS100LSG (4.0Hp) Inverter 41,050,000 Daikin 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0Hp) Inverter 41,200,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (5.0Hp) Inverter 47,850,000 Mitsubishi Heavy 02 years for components, 05 years for compressor
Máy lạnh Giấu trần Ống Gió(0 sản phẩm) Xem tất cả
Chưa có sản phẩm nào